Thấy (Phần 3)

Thấy (Phần 3)

237lượt

  8.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Xa trong một tương lai lạc hậu, loài người đã mất đi khả năng nhìn, và xã hội phải tìm ra những cách mới để tương tác, xây dựng, săn bắn và để tồn tại. Tất cả những điều đó được thử thách khi một cặp song sinh được sinh ra với thị giác.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Jason Momoa
  • Sylvia Hoeks
  • Hera Hilmar
  • Christian Camargo
  • Archie Madekwe
  • Nesta Cooper

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang