Nộ Kiếm Trảm Gian Hùng

Nộ Kiếm Trảm Gian Hùng

979lượt

  1.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Nhiệm Tùng là một gian thần hiểm ác đời nhà Tồng, đã lộng hành thao túng quyền lực trong triều đình, ngay cả Vua cũng phải kiêng nể. Trong khi đó lại có một đại thần trung can nghĩa đảm là Ông Hải Thoại vì nước vì dân bất mãn với hành vi ngang tàng của Nghiêm Tùng, tà không thể thắng chánh nên cuối cùng Nghiêm Tùng cũng bị chém đầu trị tội...

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Trần Đình Oai
  • Thạch Tú
  • Hà Bửu Sinh
  • Trần Vỹ
  • Diêu Gia Ni
  • Lưu Vĩnh
  • Châu Yến Trân

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang