Ngọc Chiêu Lệnh Phần 1

Ngọc Chiêu Lệnh Phần 1

391lượt

  1.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Thương Trụ vô đạo, Cơ Vũ thay thế. Dưới đài Phong Thần, Khương Tử Nha đã nhường thần vị, cam nguyện làm công hầu dưới nhân gian, bảo vệ nghĩa nữ Đoan Mộc Thúy trở thành tiên. Thoắt cái đã ngàn năm, thiên hạ là của Đại Tống. Vì danh tiếng thẩm vấn cả âm dương của Bao Thanh Thiên, Đoan Mộc Thúy hạ phàm lập nên môn phái Tế Hoa Lưu

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Trần Quan Hồng
  • Trương Nghệ Thượng
  • Vương Nhất Phi
  • Cố Tử Thành
  • Yang Ze

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang