Bates Motel (Phần 4)

Bates Motel (Phần 4)

165lượt

  9.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Khi Norman tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát, sự tuyệt vọng của Norma trong việc giúp đỡ con trai mình càng tăng lên. Ngày càng sợ hãi anh, cô đã nỗ lực rất nhiều để tìm cho anh sự trợ giúp chuyên nghiệp mà anh cần.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Vera Farmiga
  • Freddie Highmore
  • Max Thieriot
  • Olivia Cooke
  • Nestor Carbonell

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang