Sát Thủ Hanna

Sát Thủ Hanna

809lượt

  8.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  This thriller and coming-of-age drama follows the journey of an extraordinary young girl as she evades the relentless pursuit of an off-book CIA agent and tries to unearth the truth behind who she is. Based on the 2011 Joe Wright film.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Esme Creed-Miles
  • Mireille Enos
  • Dermot Mulroney
  • Ray Liotta

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang