Những Đôi Mắt Ấy

Những Đôi Mắt Ấy

734lượt

  2.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  In 1928, schoolteacher Hisako Oishi takes a post on the island of Shodoshima teaching a group of twelve first grade students. In the following years, they face poverty, the rise of nationalism, and finally war.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang