Navy Seals

Navy Seals

739lượt

  10.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  During a rescue mission, a team of Navy Seals discover that a terrorist group have access to deadly US built Stinger missiles, and must set out to locate and destroy them before they can be used.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Charlie Sheen
  • Michael Biehn
  • Joanne Whalley
  • Rick Rossovich
  • Cyril O'Reilly
  • Bill Paxton
  • Dennis Haysbert
  • Paul Sanchez
  • Nicholas Kadi
  • Ronald G. Joseph

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang