Khoảng cách xã hội

Khoảng cách xã hội

102lượt

  7.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Quay trong đợt cách ly, loạt phim hợp tuyển dạng tường thuật có góc nhìn vừa u tối vừa hài hước về quá trình mọi người cố gắng duy trì sự kết nối khi xa nhau.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Danielle Brooks
  • Oscar Nuñez
  • Mike Colter
  • Heather Burns
  • Okieriete Onaodowan
  • Ajay Naidu
  • Shakira Barrera
  • Steven Weber
  • Helena Howard
  • Daphne Rubin-Vega
  • Guillermo Díaz
  • Miguel Sandoval
  • Camila Perez
  • Gianna Aragon
  • Tom Costanzo
  • Luca Costanzo
  • Olli Haaskivi
  • Marsha Ste

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang