Kẻ Thương Thuyết

Kẻ Thương Thuyết

945lượt

  10.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Anh là một tay thương thuyết tài ba đã bao lần đối mặt bọn bắt cóc con tin. Thế rồi anh bị gài vào một vụ án mà buộc phải bắt cóc con tin... một tay thương thuyết được phái tới... Hai tay thương thuyết "ma mãnh" ở vào tình thế phải đối đầu với nhau...

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Samuel L. Jackson
  • Kevin Spacey
  • David Morse
  • Ron Rifkin
  • John Spencer
  • J.T. Walsh
  • Siobhan Fallon Hogan
  • Paul Giamatti
  • Regina Taylor
  • Bruce Beatty
  • Michael Cudlitz
  • Carlos Gómez
  • Tim Kelleher
  • Dean Norris
  • Nestor Serrano
  • Doug Spinuzza
  • Leonard L. Thoma

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang