Doleira: A História de Nelma Kodama

Doleira: A História de Nelma Kodama

303lượt

  8.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Out of prison, notorious black-market currency trader Nelma Kodama exposes her part in a major Brazilian corruption scandal.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang