Danh Sách Schindler

Danh Sách Schindler

467lượt

  3.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Bản danh sách của Schindler (Schindler`s List) là một bộ phim truyện sản xuất năm 1993 của Hoa Kỳ về Oskar Schindler, một nhà kinh doanh người Đức. Phim bắt đầu vào năm 1939 với sự tập trung người Ba Lan gốc Do Thái của chính quyền Đức Quốc Xã sau khi xâm lược Ba Lan, từ việc bao vây, giam lỏng trong vùng tới xây dựng những khu tập trung Kraków Ghetto không lâu sau khi Đệ nhị thế chiến bắt đầu. Trong lúc đó, Oskar Schindler (Liam Neeson), một doanh nhân thất bại, đến thành phố từ Sudetenland với những hy vọng làm giàu.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Liam Neeson
  • Ben Kingsley
  • Ralph Fiennes
  • Caroline Goodall
  • Jonathan Sagall
  • Embeth Davidtz
  • Malgorzata Gebel
  • Shmuel Levy
  • Mark Ivanir
  • Béatrice Macola
  • Andrzej Seweryn
  • Friedrich von Thun
  • Krzysztof Luft
  • Harry Nehring
  • Norbert Weisser
  • Adi Nitzan
  • Mich

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang