Cuộc Đua Tử Thần

Cuộc Đua Tử Thần

975lượt

  8.0

  • Chia sẽ:

   Nội dung phim

  Phim Cuộc Đua Tử Thần - Death Race 2050 (2017): Năm 2050, dân số thế giới đã trở nên quá đông. Để kiểm soát dân số, chính phủ đã tổ chức cuộc đua hằng năm mang tên Cuộc Đua Tử Thần.

   Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Manu Bennett
  • Malcolm McDowell
  • Marci Miller

   Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang